Ако најјаките дела од руската книжевна школа се создаваа у мојо желудник, ќе се викаа:

-Војна и чир
-Вујко Срања
-Браќа Жолтилозови
-Храна Каренина
-Злосторство и казан
-Мајсторот и Маргарита, Капричиоза и Мексикана
-Мртви скуши
-Записи од мртвиот сом
-Евгениј од зегин
-Вишновата ракија