Де дајте ги владините бизниси, мајка ми ќе пере црни денеска.