Типовите у кладионица и психолошките растројства:

 • 1-2 (полувреме – крај) – Манична депресија/Биполар
 • Х-Х (полувреме – крај) – Два Х хромозома, значи сексуална наклонетост према жена, ваљда мајка-Едипов комплекс
 • 1Х (Двознак) – Дисоцијативно пореметување/Мултиплицирана личност
 • 7+ (голови) – Булимија Нервоза
 • 0-2(голови) – Депресија проследена со слаба самодоверба
 • DP1(дупла победа) – Комплекса на виша вредност(супериорност)
 • DP2(дупла победа) – Комплекс на нижа вредност(инфериорност)
 • 1(Фикс) – Фиксација у прва фаза (орална фиксација)
 • 2(Фикс) – Фиксација у втора фаза (анална фиксација)
 • Хpp (резултат на полувреме) – Хиперкинетичко пореметување/ADHD
 • 1=2(Исто голови и прво и второ) – Опсесивна комплусивност
 • 2-1&7+ (полувреме-крај и број на голови) – Шизофренија
 • Уплата на 20 денара – Анксионзност
 • Осигурај ми ја на 2000 денара – Параноја