Дават и на амерички деца iPod од 2001-ва, не знаат да го уклучат. Даваш на наше дете Tomos automatic од 1975-та, прае го на брзини, шара го еарбраш, појачува кубикажа и става му неонки за да свете како Лас Вегас.