Мајка ми ми вика: ”Твој врсници магистри станаа, свето го обрнаа од плишената страна, ти уште спиеш до два саато.”

И остај шо спијам до два, вчера сонував дека сум бил Смрдле од Мали Летечи Медведи.