Брате Делчев, од твојо културен натпревар ни останаа само пречките.