1.Пратам 24 kitchen емисиите на Џејми Оливер.

2.Забележувам дека у 90% од рецептите има шери домати.

3.Кај нас шери доматите се поскапи од телешкото.

4.Менам канало на Сител.

5.Депресија проследена со пушење Филтер Ориентал.