Прво бегаме од часови.
Па од денови.
Па од месеци.
Па од години.
Пошто сме си ебале веко.