Прво бил политеизмо, имало си по еден бог шо си е одговорен за одржавање (мејнтејнинг, шо викат старите Словени) на својо сектор. После решиле да го упростат со монотеизам, и ставиле еден бог да биде одговорен за сите ресори. И нормално, очигледно е дека тоа врска нема, и дека резултира со се потешки катаклизмични последици, од ден у ден.

Нешто слично е и едношалтерскио систем.