Последните истражувања од Канадска разузнавачка агенција за емоционална балансираност, покажуват дека како најефикасна психотерапија у САД се покажала когнитивно-бихејвиоралната.

У Македонија без промени, уште се форсира ракивно-салативната техника.