Ако син ти не може да најде поврзаност меѓу кредитна картичка и нос и меѓу пола цигаре и плуќа, он е добар дечко.