Тетовирањето Shhh… на показалецо ве прае Ријана исто како шо правењето хемии секој викенд ве прае Марија Кири – Склодовска.