VIP да произведуваа риболовна опрема, па ќе немаше мрежа.