Сонував дека го јавам Џони Штулич како магаре и го пцувам да оде побрзо за да не закаснам на концерт на Блек Флег. Прочитав у соновнико, пише да не ги пијам антипсихотиците со мастика веќе.