Уште у забавиште не припремат со логички плочки и пластелин, за кога ќе пораснеме и идеме по Италија гастербајтери, полесно да баратеме лепење плочки и мешање фуга.