Отварање на сите чакри, ослободување од овоземските страсти, и вечнио круг на преродба, момент на совршенство, трансформацијата од самсара у мокша, у источните религии се вика Нирвана. Слично е и кај нас, само шо ние го викаме Кафана.