Први јануари, доба на масивно и масовно елиминирање на расолницата, ѓенералка на цревата, попис на организмот.

Овој некатар за обичниот смртник го опишавме вака:

-првојануарски афрофизијак

-леден чај од зелка

-омилен пијалок после омилениот пијалок

-домашна импорвизирана инфузија

-еликсир за реновирање на цревна фауна

-оправдување за постоењето на розевата боја

-фаќање живот како на некој флипер

-метаболистички ctr+a —-> shift-delete