Луни Тjунс треба да спремат специјален џингл за нова година. Порки Пиг да се појаве испечено и да рече: That’s all, TURBO FOLKS!!!