Можда Буфон бранеше за Парма
ама никогаш нема пробано сарма
Оние Харе Кришна тоа го викат карма
ама никогаш нема да доживеат сарма
Ние од фармација ќе си отвореме фарма
и ќе си меземе ж’та и сарма
При узригање свират 100 аларма
да се знае чива куќа јаде сарма