Сонував дека имало приказна: ”Којотот и лошата снаа”, пола Луни Тјунс, пола МТВ продукција. Прочитав у соновнико, пишува да не си легнувам трезен веќе.