Девојче, шо го ранеш мајмуно со чинели у главата, нешто добро размислуваш.