Напомени пред Бадник:

  1. Не е фер да местете паричката
  2. И да се опивате како стоки
  3. Господ не постое
  4. А па ви ги зима парите
  5. Мајстор