Ако не друго, три-четири дена ќе бидеме покраина у Канада.