Од толку шо е богата, нејните стават корнишони у Нутела тегли. Од големите.