Тивка јануарска ноќ
во паркот циган мети
ја напраен сум дрвце
пијам и коњак пети

Тивок јануарски ден
лоза и шлива точи
на Христос роденден
со крвави очи

Сега дајте ќисели води
вистина ееее, Христос се роди
луѓе вентор најдете
Христос се електроди