Кој прае нека стане,
ја ќе тресам 2 џепчиња,
2 џепчиња, џаначиња.
Ако нема 5 апчиња,
мора да се 3 туфчиња,
ако нема 3 туфчиња,
грамо на парчиња.
Ткр, Ткр – ентеше