У Лондон жените се собират на чајанка, кај нас на притисокомеранка.