Елвис Присли денеска ќе имаше 81 година. Да не боботеше по пола вреќа Тип400 дневно у носо. И да не газеше бос по плочките.