Прашање до тие шо продават ракија:

ШО ПОДОБРО ЌЕ КУПЕТЕ СО ТИЕ ПАРИ???