Прв пат слушам дека ладното може да ударе на шизофренија, да го поремете рациото и да предизвика параноични резони и расудувања и ужасну одлуки. Ама, доказ за тоа е следниот пример:

И не само тоа, редакција на Цистерна е известена дека казните ќе бидат уште поригорозни. Имено, станува збор за каменување, камшикување, ставање на гилотина, бесење, јавно спалување и слично. Та Среден Век ли е, шо ли е…

За cisterna.mk, Ракија СаЛатас