Ако Леб и Сол се формираа у 2017-та

случаен избор...