Кочанци од тенис  највеќе поштуват реќет по кафичите!!!