Ало, универзални експерти од сите градови, исклучете Caps Lock, има деца шо спијат, ќе ги разбудете.