Денес, 12-ти јануари, специјалната единица Цистерни при МВР-Пробиштип, пронашла остатоции од три мртви обестелени снешковци во некој локален двор.

Како докази се наведени трите носови од свеж морков, при што едниот бил малку замезен. Надлежните се сомневаат дека станува збор за тричлено нуклеарно семејство од снешковци (Татко-снешко, Мајка-снешко и Дете-снешко).

Полицијата сеуште трага по злосторникот.

За cisterna.mk, Ракија Салатас