– Синко, гледаш ли го времето?
– Гледам го тато.
– Е ние сме малку поулави.