Пишала на фејзбук дека зборе српски, хрватски, босански, српскохрватски, црногорски…

Тенка е линијата помеѓу полиглота и кафанска пеачка.