-Ајде колега, да слушнам збор-два на тема нихилизам.
-…
-Колега?
-…
-Колега, ќе кажете ли нешто?
-Ништо.
-Браво, десетка.