Седнуват едно еспресо и редбул у кафич и му викат на ќелнеро:
– Донеси еден ќелав шоп со златен ланец и трајбали истетовиран