”Ја ли го измислив овоа срање понеделник шо се вика?”