Punk’s not dead, само повеќето се оженија и фамилија, деца, обавези, знаеш како е…