Убаво си знаеја арамиите од македонски народни приказни:

СО ЈАМБОЛИИ ШЕТАЊЕ И НЕМА ЗИМО. Плус целодневно правење Алаш Вериш. Ќерата низаеден.