Девојче, добар ти е овој коректорот за подочњаци, сега уште за понашање да си најдеш.