1. Читаш мотивациона мисла за тоа како треба да го живееш моменто, со пуна плуќа, да праеш шо сакаш секој ден, цел ден, да уживаш у дено, да го отвореш умо и срцето и да не се замараш ич.
  2. Мотивираш се, почува да ти се пие пивце, да ти се искача за да упознаеш некој, да ебеш нешто.
  3.  Бркаш у џебо, немаш два денара.
  4.  Депресија проследена со пакла Rodeo, скролање на Facebook, и чести посети на PornHub.