Абе ако е она добра на душа не е битно дали е грда и дали татко и има конфекција, градежна фирма и пеесе скании.