Кога заоѓа сонцето денот што го позлатува
Едно дете сонува дека дипломира, работе си на струката и печале за еден пристоен живот.mp3