Дури и самио поим ‘ТЕЛЕВИЗИЈА’ ти укажува на тоа дека ако зјапаш у неа ќе станеш теле без визија!!!