Човек може да се храни:

а)Здраво
б)Здраво, ај едно кило сланина ако може