Америка: Обсервационото и социјално учење на рол-модело го дефинира понатамошното однесување.

Хрватска: Шта посматраш, то и постајеш.

Србија: Ским си, такав си.

Македонија: Ако ти се другарите голубари, и ти ќе имаш голубарник у дворо.