Очи ширум затворени кога Кјубрик шетал по:

-Кочани: Бразди ширум прекопани

-Штип: Швајцовани ширум расукани

-Велес: Плуќи ширум затровени

-Охрид: Смештаи ширум поефтини

-Битола: Мастрафи ширум издилани

-Крушево: Синуси ширум проладени

-Скопје: Сељаци ширум населени

-Гевегелија: Грци ширум искоцкани

-Кавадарци: Вина ширум продадени

-Македонски Брод: Пирати ширум непознати

-Куманово: Авганистанци ширум нашмркани

-Струга: Кафани ширум за Охрид измислени

-Ресен: Ресани ширум извезени

-Берово: Компири ширум насадени

-Делчево: Од ТЕА сендвичи ширум прочуени

-Прилеп: Гомнари келнери ширум најодвратни

-Каменица: Рудник и ширум две улици

-Тетово: Ќечиња ширум раздвижени