– Брат, пиво пијат само сељачана, нема ли си винце, џенталменски пијалок!
– Така е, ај сега тргни ја трилитарката од масата, нема дека мобилнио да си стаам.

via GIPHY